Richtkijkerbestellen privacyverklaring

 

Laatste update: 30-11-2022

Versie 2.3

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Richtkijkerbestellen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en/of door diensten of producten van ons af te nemen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

 

Hieronder vind u onze 10 privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.


Richtkijkerbestellen, gevestigd aan Kastanjestraat 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Richtkijkerbestellen - Kastanjestraat 6 - Tel: 0031-653353544

Website: https://www.richtkijkerbestellen.nl / blog.richtkijkerbestellen.nl - Email: info@richtkijkerbestellen.nl

 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Richtkijkerbestellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens van het advies aanvraag formulier

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Richtkijkerbestellen verwerkt in beginsel geen gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@richtkijkerbestellen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Richtkijkerbestellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- U een vrijblijvend advies te kunnen geven over onze producten, als u het online advies formulier heeft ingevuld

- Richtkijkerbestellen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

3a. Aanmelden Richtkijkerbestellen nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe collecties, bijzondere producten, aanbiedingen en inspiratie, kunt u zich inschrijven voor de Richtkijkerbestellen nieuwsbrief. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren.

 

Om de Richtkijkerbestellen nieuwsbrief zo relevant mogelijk voor u te maken, koppelen we uw online aankoopgegevens op Richtkijkerbestellen.nl aan uw Richtkijkerbestellen nieuwsbrief profiel, zodat we u de informatie kunnen sturen over producten binnen een bepaalde categorie die het beste bij u passen.

 

3b. Sociale media

Richtkijkerbestellen maakt helemaal géén gebruik van social media.

Richtkijkerbestellen maakt dus ook geen gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms, aangezien dat niet toegestaan is met ons type producten.

 

3c. Blog

Richtkijkerbestellen heeft een apart blog waarin we veel extra achtergrond informatie geven over onze producten. Hierin willen we ook graag uw vragen en ervaringen, eventuele problemen die zich hebben voorgedaan en oplossingen die we hiervoor hebben gevonden, delen in artikelen. In onze blogs worden echter nooit uw persoonsgegevens kenbaar gemaakt zonder uw toestemming. Het kan zijn dat we u via email benaderen om een foto met ons te delen van het gekochte product. De foto zal echter alleen met uw toestemming worden geplaatst.

 

3d. Online advies formulier

Bij Richtkijkerbestellen heeft u de mogelijkheid om online advies aan te vragen via het online advies formulier. We bewaren deze gegevens om u per email een advies op maat te kunnen sturen over producten die het beste bij u passen.

 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Richtkijkerbestellen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Richtkijkerbestellen) tussen zit.

 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Richtkijkerbestellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u online een aankoop doet, worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

 

We hebben natuurlijk voor het afleveren van een product uw adresgegevens nodig en uw e-mailadres en telefoonnummer om u van deze levering op de hoogte te houden. Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld uw naam en adres nodig om de producten bij u af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.  

 

De gegevens over uw aankoop bewaren we ook om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. We bewaren de gegevens zolang de garantie duurt, met een minimum van vijf jaar.

De gegevens die u invult in ons online advies aanvraag formulier worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit verkocht, dan wel gedeeld met derden. Ze worden alleen gebruikt om een advies op maat te kunnen sturen. De gegevens van deze formulieren bewaren we twee jaar.

 

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze online winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze online winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

 

Het profiel binnen de Richtkijkerbestellen nieuwsbrief bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de Richtkijkerbestellen nieuwsbrief. Bij iedere Richtkijkerbestellen nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om uzelf weer af te melden.

 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Richtkijkerbestellen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Richtkijkerbestellen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Richtkijkerbestellen gebruikt alleen functionele cookies, Wij gebruiken geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Richtkijkerbestellen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

We plaatsen géén cookies die uw surfgedrag bijhouden. Er worden dan ook nooit door ons op maat gemaakte content en advertenties aangeboden.

 

7a. Bescherming van IP-Adres

Deze website gebruikt geen cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Daarnaast is het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd, waardoor de IP-adressen altijd verborgen blijven. Richtkijkerbestellen maakt helemaal geen gebruik van Google Analytics.

 

U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

7b. Extra maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens bij de grote jongens

Richtkijkerbestellen doet er alles aan om uw persoonsgegevens en de onze zo goed mogelijk te beschermen. Dat is ook de reden dat we ons bij alle grote platforms hebben afgemeld waaronder; Google, Google Analytics, Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en Marktplaats. De manier waarop zij de privacy regels schenden en persoonsgegevens hebben gelekt en/of gedeeld met derden zonder onze toestemming, was voor ons de reden om de samenwerking met al deze 'grote jongens' stop te zetten.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Richtkijkerbestellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@richtkijkerbestellen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Richtkijkerbestellen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Richtkijkerbestellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@richtkijkerbestellen.nl

 

Richtkijkerbestellen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- fysieke beveiliging van ruimtes

- digitale beveiliging van systemen en applicaties

- hard- en softwaremaatregelen

- virusscans

- update maatregelen

- firewalls

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- 2 Factor authenticatie voor o.a. Apple accounts

- er wordt geen gebruik gemaakt van openbaar wifi, alleen van 3G/4G
- er worden geen gegevens in de Cloud opgeslagen

etc.

 

 

10. Contact met onze klantenservice

Iedere dag staat Richtkijkerbestellen klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of uw keuzestress helpen te verminderen bij het kopen van een product. Onze klantenservice kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder; via de telefoon, chatbox op onze website, e-mail en via onze klantenservice in de winkel. Telefonische gesprekken worden bij ons nooit opgenomen.

 

Als u een vraag of klacht heeft, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie nog zeven jaar bij de gegevens van uw bestelling. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben.
Geen producten